Owen Số 288, đường 295, TT Chờ, huyện Yên Phong

Hình ảnh và thông tin cửa hàng

Địa chỉ | Số 288, đường 295, TT Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Giờ mở cửa | 08:30 - 21:30 (Kể cả CN và ngày lễ)
Thứ Hai 08:30 - 21:30
Tuesday 08:30 - 21:30
Wednesday 08:30 - 21:30
Thursday 08:30 - 21:30
Friday 08:30 - 21:30
Saturday 08:30 - 21:30
Sunday 08:30 - 21:30
Hotline cửa hàng | 0935776458
Bình luận
Số ký tự:0/ 985